Сочинение Праблема чалавечага шчасця i сэнсу жыцця у апавяданнi Янкi Б
Апавяданне "Галя" (1953) напiсана у лiрычнай манеры. Гераiня нiкому не раскрывае сваей душы, якую трывожыць i мучыць балючы роздум пакутлiвае жаданне вярнуць каханне, якое у яе украла змрочная заходне...