Сочинение АПАВЯДАННЕ ЦЁТКІ «ПРЫСЯГА НАД КРЫВАВЫМІ РАЗОРАМІ»
Выдатная беларуская паэтка, палымяны змагар за народнае шчасце Цётка (Элаіза Пашкевіч) за сваё кароткае жыццё зрабіла надзвы-чай многа. Вялікі грамадзянскі тэмперамент, страснае жаданне прынесці як ма...
Сочинение Творчая спадчына Цеткi. Асноуныя мацiвы яе лiрыкi.
Пачынала сваю творчасць Цетка пад моцным уплывам Ф.Багушэвiч. Цетка наследуе творчыя прынцыпы Багушэвiча, яго iдэi. Асобныя вершы непасрэдна пераклiкаюцца з вершамi Багушэвiчача. Напрыклад, "Мае думкi...
Сочинение Тэма рэвалюцыі ў апавяданні Цёткі "Прысяга над крывавымі раз
На золаку XX ст., калі Расію ўскалыхнулі хвалі першай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі, на Беларусі цвёрда і ўпэўнена, паэтычна натхнёна загучаў голас Цёткі. Паэтэса-рэвалюцыянерка, асветніца, рэдакт...
Сочинение Рэвалюцыйна-вызваленчыя матывы ў творчасці Цёткі.
Палымяная творчасць Цёткі пачалася не на голым месцы: яна ўвабрала ў сябе дэмакратычныя ідэі і прынцыпы папярэднікаў, і перш за ўсё Ф. Багушэвіча. Нават назва яе зборніка "Скрыпка беларуская" асацыіру...