Сочинение "Лірнік зямлі беларускай" (творчасць Уладзіслава Сыракомлі).
Будзеш жыць! Будуць векi iсцi за вякамi, —Не забудуцца дум тваiх словы,Як i слоў беларускiх, жывучы мiж намi,Не забыўся ты, лiрнiк вясковы.Я. КупалаУладзiслаў Сыракомля шырока вядомы ў славянскiм свец...