Сочинение Вобраз Алеся Загорскага ў рамане У. Ка-раткевіча «Каласы пад
Назва рамана і яго дзвюх частак не выпадковыя. Каласы — людзі, якія, нібы серп, зразае смерць з палет-каў жыцця. Серп, хутчэй за ўсё, — уціск царызму, прадбачанне пісьменнікам трагічнага «жніва». «Вый...
Сочинение Вобраз радзімы ў творчасці У. Караткевіча.
Вобраз радзімы ў творчасці Караткевіча раскрыва-ецца, калі ён піша пра бясконцую роўнядзь веснавой паводкі на Палессі (апавяданне «Блакіт і золата дня»), калі любуецца магутным шматвекавым дубам у апа...
Сочинение Гістарычная праўда і мастацкі вымысел у рамане У. Караткевіч
«Каласы пад сярпом тваім» — адзін з найболып] вядомых твораў Уладзіміра Караткевіча. Гэта гіста-рычны раман. Падзеі ў ім адбываюцца напярэдаді паўстання 1863 года. Зразумела, што сам пісьменнік не мог...
Сочинение Каханне ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім».
Раман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» — адзін з буйных твораў сучаснай літаратуры і, на маю думку, адзін з самых цікавых. Галоўнай дзей-най асобай гэтай кнігі з'яўляецца Алесь Загорск...
Сочинение Мастацкае асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў рамане У. Кара
Пісьменік ніколі не бывае выпадковасцю, але заўсёды гістарычная неабходнасці, ён — з'ява, выкліканая да жыцця духоўнай працай нацыі, насычаная яе творчай сілай, апраўданая яе патрэбай бачыць сваё жыцц...
Сочинение ВІЛЬНЮС – ЧАСЦІНКА МАЙГО СЭРЦА
ГОРАД мой! Любоў мая да цябе зарадзілася так даўно, што я нават не помню калі. І думаю, што буду любіць, пакуль жыву. Я ўдзячны табе за светлыя веснавыя ранкі над Нерыс, над Вільняй, калі жыхары спяша...
Сочинение Раман Уладзiмiра Караткевiча "Каласы пад сярпом тваiм, яго а
Раман У. Караткевiча "Каласы пад сярпом тваiм” (1968) прысвечаны адной з гераiчных старонак беларускай гiсторыi -- перыяду падрыхтоукi паустання 1863г. Раман складаецца з дзвюх частак. У першай ("Выйс...
Сочинение Гістарычнае мінулае ў прозе Уладзіміра Караткевіча.
Ты верны рыцарСлоў крывіцкіх, гойных,Якія не загубяцца нідзе.Твой цень відушчыПа забытых гоняхІдзеІ за сабой сляпых вядзе.Р. БарадулінУладзімір Караткевіч вядомы ў беларускай літаратуры як празаік, па...