Сочинение РАЗВІЦЦЁ ПАЭТЫЧНАГА СТЫЛЮ П. ПАНЧАНКІ
Пімен Панчанка — майстар мастацкай дэ-талі. Яркая метафарычнасць, дакладнасць, раз-настайнасць рытмічных і рыфмавых знаходак уласцівы ўжо першым зборнікам паэта. Але П. Панчанка ніколі не спыняўся на ...
Сочинение Духоуны свет лiрычнага героя у паэзii Пiмена Панчанкi.
Калi пачалася Вялiкая Айчынная вайна, П.Панчанка адным с першых стау на абарону Радзiмы: “Беларусь, я -- твой воiн адданы i сын, мае думкi i сэрца заусёды з табою". У вершы "Кожны з нас прыпасае радзi...