Беларускі "Златавуст" - Кірыла Тураўскі.
Гора будзе ўсiм тым, хто не трымаўся кнiжнаймудрасцi i наказаў духоўных бацькоў.Кiрыла ТураўскiПiсьменнiк-прапаведнiк, выдатны майстар аратарскай прозы, царкоўны дзеяч XII ст. Кiрыла Тураўскi быў адны...