Сочинения ВОБРАЗ НАВУМА ПРЫГАВОРКІ Ў П'ЕСЕ В.У. ДУШНА-МАРЦШКЕВІЧА «ІДЫ
Чытаючы «Ідылію», увесь час ловіш сябе на думцы, наколькі ведаў і любіў В.У. Дунін-Марцін-кевіч фальклор, Народнымі песнямі, прыказ-камі, прымаўкамі літаральна перапоўнены ўвесь твор. Чытаеш і захапля...
Сочинения «А СУДДЗІ ХТО?»
П'еса В. Дуніна-Марцінкевіча «Пінская шляхта» — выдатнае дасягненне беларускай нацыянальнай драматургіі.Дзеянне ў камедыі адбываецца ў адным з глухіх палескіх засценкаў Шнскага павета, дзе ўсе лічаць ...
Сочинения КРЫТЫКА ЦАРСКАЙ СУДОВАЙ БЮРАКРАТЫІ Ў КАМЕДЫІ В. ДУНІНА-МАРЦІ
Камедыя «Пінская шляхта» пісалася пасля адмены прыгоннага права і пасля паўстання тысяча васемсот шэсцьдзесят трэцяга года. Паўстанне закончылася паражэннем, і ў краі-не наступілі часы жорсткай рэакцы...
Сочинения СУПЯРЭЧЛІВЫ ХАРАКТАР АДНОСІН В. ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА ДА ПРЫГО
Асноўная тэма паэмы «Гапон» — паказ жыц-ця беларускага сялянства ў часы прыгону. 3 гісторыі мы ведаем, наколькі цяжкім і бяспраў-ным было становішча сялян у тую пару. Чала-век быў прывязаны да пана і ...
Сочинения ТЭМА БАЦЬКОЎ I ДЗЯЦЕЙ У КАМЕДЫІ В. ДУЮНА-МАРЦІНКЕВІЧА «ПІНСК
Побач з асноўнай тэмай — выкрыццё царскай судовай сістэмы — В. Дунін-Марцінкевіч у «Шнскай шляхце» закранае і іншыя тэмы. Адна з іх — тэма бацькоў і дзяцей. Гэта спрадвечная тэма. Яна прысутнічала ў т...
Сочинения Кручкоў - тыповы прадстаўнік царскай сістэмы чыноўнікаў (па
Яго паводзіны сярод шляхты - з'едлівая пародыя на правасуддзе. Не ласпеў Кручкоў яшчэ пачаць "разбірацельства", а ўжо гучыць яго загад, каб шляхта несла хабар: "Няхай аддаць хурману, ды спакуйце там х...
Сочинения Крытыка царскіх чыноўнікаў у п'есе В. Дуніна-Марцінкевіча "П
"Пінская шляхта" - першая беларуская камедыя сатырычнага зместу. Значны ўплыў на стварэнне п'есы аказала паўстанне 1863-1864 гадоў, паражэнне якога В. Дунін-Марцінкевіч перажываў вельмі балюча.Дзеянне...
Сочинения Пан і селянін у творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча.
Самым вядомым пісьменнікам другой паловы XIX стагоддзя па праву лічыцца Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Паэт, драматург, тэатральны крытык, ён усхваляў працавіты і шчыры беларускі народ, крытыкаваў прыгонн...
Сочинения Характарыстiка творчасцi В. Дунiна-Марцiнкевiча. Культурна-а
Уся лiт. дзейнасць Д.-М. дзелiцца на да- i паcлярэформенную. Лiтаратурная дзейнасць Д.-М. дарэформеннага часу працякала ва умовах разлажэння прыгоннiцтва i развiцця новых капiт. у абстаноуцы уздыму у ...
Сочинения Жанр твора В.Дунiна-Марцiнкевiча "Пiнская шляхта. Характарыс
Увагу В.Д.-М. прыцягваюць паблемы, звязаныя з падзеямi пачатку 60-х гг. -- рэформа 1861г., паустанне 1863г. У камедыi "Пiнская шляхта” пiсьменiк выступае з рэзкай крiтыкай царскага чыноунiцтва i шляхт...
Сочинения "Ідылія" В. Дуніна-Марцінкевіча.
На долю п'есы В. Дунiна-Марцiнкевiча "Iдылiя" (другая назва — "Сялянка") выпаў шчаслiвы лёс. Напiсаная ў 1846 г., яна i ў нашы днi з поспехам ставiцца на сцэнах многiх тэатраў, карыстаецца папулярнасц...
Сочинения Гуманістычны пафас паэмы В. Дуніна-Марцінкевіча "Гапон".
Першыя творы В. Дунiна-Марцiнкевiча былi вытрыманы ў духу сентыменталiзму. Для iх характэрна iдэалiзаванае адлюстраванне жыцця вёскi, пiльная ўвага да душэўных перажыванняў герояў, заклiк да чалавечна...
Сочинения Крытыка царскай судовай бюракратыі ў камедыі В. Дуніна-Марці
Камедыя "Пiнская шляхта" — выдатнае дасягненне беларускай нацыянальнай драматургii. Значны ўплыў на стварэнне камедыi аказала паўстанне 1863-1864 гг., да якога В. Дунiн-Марцiнкевiч аднёсся насцярожана...