Сочинения АПОВЕСЦЬ В. БЬІКАВА «АБЛАВА» ЯК ВЫКРЫЦЦЁ НЕЧАЛАВЕЧАЙ ПАЛІТЫК
Васіль Быкаў — шсьменнік-грамадзянін, сумленны чалавек, латрыёт. Аб гэтым можяа ўпэўнена сказаць, чытагочы яго творы. Сам па сабе такі вывад узнікае, калі знаёмішся з яго аповесцю «Аблава». Мэта гэтаг...
Сочинения Краткое содержание ВОБРАЗ ХВЕДАРА РОЎБЫ Ў АПОВЕСЦІ В. БЫКАВА
Аповесць Басіля Быкава «Аблава» выклікала ў мяне моцнае ўражанне і хвалюючыя пачуцці. Цяжка было паверыць, шго такое магло быць. Няўжо існуюць на свеце такія абставіны, якія б прымусілі мяне пайсці на...
Сочинения ВОБРАЗЫ ПЕТРАКА I СЦЕПАНІДЫ Ў АПОВЕСЦІ В. БЫКАВА «ЗНАК БЯДЫ»
Аповесць «Знак бяды», за якую аўтар быў узнагароджаны Ленінскай прэміяй,— значная веха не толькі ў творчасці Васіля Быкава, а і ў літаратурным працэсе савецкага перыяду ў цэ-лым. Вытрыманая ў межах ст...
Сочинения Знакі бяды ў аповесці В. Быкава «Знак бяды».
3 даўніх часоў да нас дайшлі паданні, легенды, прык-меты, варажба. Людзі верылі ў існаванне добрых і злых духаў. Адных яны лічылі сваімі заступнікамі, а друтіх, наадварот, баяліся, рабілі ўсё магчымае...
Сочинения Пятрок і Сцепаніда Багацькі як тыповыя прадстаўнікі свайго п
Я лічу, што Васіль Быкаў — вельмі шчыры і навіты беларускі пісьменнік. Яго творы адлюстроўва-юць прыгожасць і магутнасць нашай роднай мовы. Гэтаму пісьменніку давялося зведаць усе жахі Вялі-кай Айчынн...
Сочинения СІСТЭМА СІМВАЛАЎ У АПОВЕСЦІ В. БЫКАВА «ЗНАК БЯДЫ»
Геніяльным з'яўляецца толькі такі твор мастацтва, які адначасова ўяўляе з сябе сімвал і даклад-нае выражэнне рэчаіснасці.Гі дэ МапасанАповесць «Знак бяды», адзначаная ў 1986 годзе Ленінскай прэміяй, —...
Сочинения Ваенная тэма ў прозе В. Быкава.
... Людзі зямлі павінны ведаць, ад якой небяспекі яны пазбавіліся якой цаной дасталося ім гэта збавенне.В. Быкаў.Вайна... Гэта тэма наклала вельмі глыбокі адбітак на творчасць В. Быкава, які сам прайш...
Сочинения Гуманістычны пафас ваеннай прозы В. Быкава.
Васіль Быкаў — адзін з найболып вядомых бела-рускіх пісьменнікаў. Амаль усе яго творы прысвечаны тэме вайны. Дакладней, яны напісаны на тэму Вялікай Айчыннай вайны. Васіль Быкаў — з кагорты тых не-шма...
Сочинения Чалавек на вайне ў творах В. Быкава.
Творы большасці сучасных празаікаў паказваюць, што станоўчыя якасці героя залежаць не толькі ад яго ўнутраных задаткаў, самавыхавання і жадання, хоць гэта і надзвычай важна, але таксама ад тых магчыма...
Сочинения "Аблава" - выкрыццё нечалавечай палітыкі сталінізму.
Васіль Быкаў — шсьменнік-грамадзянін, сумленны чалавек, патрыёт. Аб гэтым можна ўпэўнена сказаць, чытаючы яго творы. Сам па сабе такі вывад узнікае, калі знаёмішся з яго аповесцю «Аблава». Мэта гэтага...
Сочинения "Аблава" - вобраз Хведара Роўбы.
Аповесць Басіля Быкава «Аблава» выклікала ў мяне моцнае ўражанне і хвалюючыя пачуцці. Цяжка было паверыць, шго такое магло быць. Няўжо існуюць на свеце такія абставіны, якія б прымусілі мяне пайсці на...
Сочинения "Знак бяды" - вобразы Петрака і Сцепаніды.
Я лічу, што Васіль Быкаў — вельмі шчыры і навіты беларускі пісьменнік. Яго творы адлюстроўва-юць прыгожасць і магутнасць нашай роднай мовы. Гэтаму пісьменніку давялося зведаць усе жахі Вялі-кай Айчынн...
Сочинения Аповесць Васiля Быкава "Знак бяды", яе iдэйны змест. Вобразы
У 1982 г. за аповесць "Знак бяды” Васiль Быкау (В.Б.) удастоен Ленiнскай прэмii. Тут галоунымi героямi з'яуляюцца малапiсьменныя сяляне -- Сцепанiда i Пятрок Багацькi. Амаль усе падзеi адбываюцца на х...
Сочинения Вобразы Петрака і Сцепаніды ў аповесці В. Быкава "Знак бяды"
Вайна наклала глыбокі адбітак на творчасць Васіля Быкава, які прыйшоў ў літаратуру з палымяным жаданнем расказаць пра жахі яе ад імя цэлага пакалення, ад імя тых дзевяноста сямі працэнтаў сваіх равесн...
Сочинения "Свае" і чужыя ў аповесці Васіля Быкава "Знак Бяды"
Аповесць В. Быкава "Знак бяды" адметная. Вайна ў ёй разглядаецца праз успрыняцце яе мірнымі жыхарамі, для якіх уласны хутар становіцца месцам здзекаў і гвалту, своеасаблівай Галгофай. Мінулая вайна, н...
Сочинения Выяўленне сапраўднай сутнасці чалавека ў аповесці Васіля Бык
Адным з самых запамінальных твораў В. Быкава з'яўляецца аповесць "Абеліск". Галоўны герой — вясковы настаўнік Алесь Іванавіч Мароз. Ад дзейнасці настаўніка, вядома, залежыць маральнае здароўе нацыі, я...
Сочинения Духоўны выбар герояў у аповесці Васіля Быкава "Сотнікаў".
У аповесці "Сотнікаў", як і ў большасці твораў В. Быкава, узнімаецца праблема асабістай адказнасці чалавека за лёс іншых людзей, высвятляюцца прычыны маральнага падзення, здрадніцтва адных і духоўнай ...
Сочинения Вобраз Ягора Азевіча (аповесць Васіля Быкава "Сцюжа").
Аповесць Васіля Быкава "Сцюжа" пра калектывізацыю і пачатак Вялікай Айчыннай вайны. У цэнтры твора — вясковы хлопец, сын простых радавых сялян Ягор Азевіч. Ён трапляе ў раённы цэнтр, дзе становіцца ка...
Сочинения Новыя творы Васіля Быкава.
Васіль Быкаў — агульнапрызнаны майстар такога жанру празаічнай творчасці, як аповесць. Апошнім творам у гэтым накірунку з'явілася аповесць "Пакахай мяне, салдацік". Яна вылучаецца тым, што, у адрознен...
Сочинение по рассказу Быкова Жураўліны крык
В нечеловеческих обстоятельствах очень тяжело сохранить человеческое достоинство, это досадит не каждому - в особенности перед лицом смерти, когда в человека еще тлеет искорка надежд. Василий Быков На...
Галерэя вобразаў у аповесці "Жураўліны крык"
Аповесць «Жураўліны крык» В. Быкаў напісаў у 1959 годзе. Гэта аповесць пра вайну. Быкаву заўсёды важна, каб чытач адчуў па магчымасці ўсё, што перажывалі салдаты і камандзіры ў чаканні блі...