Сочинения Вобраз Самсона Самасуя ў рамане А. Мрыя "Запіскі Самсона Сам
Раман А. Мрыя напісаны ў форме дзённіка, у якім герой шчыра і без прыхарошвання расказвае аб тых з'явах, якія былі характэрныя для савецкага грамадства ў 20-я гады. Дзённік дае большае, у параўнанні з...