Кароткі змест Тутэйшыя
АсобыМікіта Зносак — калежскі рагістратар, 25—28 г.Гануля Зносчыха — яго маці.Янка Здольнік — настаўнік, 25—28 г.Лявон Гарошка — паважаны селянін.Аленка — яго дачка, 17—19 г.Наста Пабягунская — дзяўчы...
Кароткі змест Раскіданае гняздо
АсобыЛявон Зяблік, пажылы гаспадар, кульгавы, гадоў пад 50.Марыля, яго жонка, нараклівая, замучаная жыццём кабеціна, гадоў 48.Сымон, 24 г.Зоська, 18 г.Данілка, 14 г. } дзеці ЗяблікаАленка, 8 г.Юрка, 7...
Кароткі змест Паўлінка
АсобыСцяпан Крыніцкі, засцянковы шляхціц, 45 г.Альжбета, яго жонка, 40 г.Паўлінка, дачка Крыніцкіх, 19 г.Пранцысь Пустарэвіч, сваяк Крыніцкіх, 50 г.Агата, яго жонка, 43 г.Якім Сарока, настаўнік, 25 г....
Кароткі змест Безназоўнае
Мастацкія асаблівасціПаэма «Безназоўнае» (1924) несюжэтная, лірычная. У ёй з'явы рэчаіснасці перадаюцца сродкамі лірыкі, праз метафарычныя і сімвалічныя вобразы. Паэма выявіла новае ў творчасці Купалы...
Кароткі змест На куццю
У першай частцы — экспазіцыі — аўтар гаворыць пра час дзеяння. Гэта зімовая ноч, пара прывідаў, чараў, «нямых загавораў», «салодкага магільнага сну».Ажывае старое замчышча: іскрыстым святлом заліты па...
Кароткі змест Адвечная песня
I. ХрэсьбіныНоччу над калыскай дзіцяці спяваюць Жыццё, Доля, Бяда, Голад і Холад. Жыццё дае яму пад уладу «як ёсць усё чыста на свеце». Доля абяцае напяваць чалавеку «аб радасці, славе, багацці», але ...
Кароткі змест Бандароўна
У народзе засталася песня з давен-даўна пра жорсткага бесчалавечнага пана Патоцкага і прыгожую Бандароўну.«У слаўным месце Берастэчку» жыў Бандарэнка. У яго была дачка-прыгажуня Бандароўна:Хараства та...
Кароткі змест Курган
У пачатку твора апісваецца старажытны курган. З ім звязана наступнае паданне.Шмат гадоў назад «на гары на крутой» стаяў «белы хорам», у якім жыў князь «недаступны і грозны». Ён «спуску і ласкі не знаў...
Кароткі змест Лірыка
Янку Купалу называюць паэтам-прарокам. Гэта значыць, што ён не толькі асэнсоўваў лес народа, яго гісторыю і сучаснасць, але і паказваў шлях да будучыні, вёў за сабой, ствараў нацыю.Станаўленне асобы т...