Кароткі змест Тралялёначка
На канцы вёскі жыў Бартак Сасок. Несправядлівы і несумленны быў чалавек: «...за сваю шкоду, хоць з прыпадку зробленую, нікому не даруе, хоць залатоўку возьме, а сам, бывала, уночы конна сядзе і пайшоў...
Кароткі змест Прадмова да "Смыка беларускага"
Аўтар Прадмовы, а ён назваўся Сымонам Рэўкам з-пад Барысава, згадвае «ксёнжачкі... якогась пана Марцінкевіча» (В. Дуніна-Марцінкевіча. — Т. Г.) і «перапісаныя вершыкі якогасьці Юркі (псеўданім Фелікса...
Кароткі змест Прадмова да "Дудкі беларускай"
Звяртаючыся да «братцаў мілых, дзяцей зямлі-маткі», аўтар тлумачыць, што «наша бацькава спрадвечная мова, каторую мы самі, ды і не адны мы, а ўсе людзі цёмныя «мужыцкай» завуць», завецца беларускай. П...
Кароткі змест Быў у чысцы
Селянін ідзе апоўначы крыху на падпітку дамоў. Разважае, калі было больш паноў, раней ці цяпер. Падлічыўшы старых і новых паноў, аж сумеўся:...Ой, штосьці кепска выходзе, Цяпер ці не болей настала пан...
Кароткі змест Кепска будзе!
Пры нараджэнні сына бацька не ўзрадаваўся, а заліўся слязьмі. Дзіця з'явілася на свет самым галодным месяцам, каліПераеўся хлеб да крышкі,Бульбы толькі як пасеяць...Ні саломкі, ні то сена,Хоць бы на р...
Кароткі змест Лірыка
У вершы «Мая дудка» Ф. Багушэвіч выказаў свае бачанне месца паэта ў жыцці — гэта быць з народам, стаць выразнікам яго шчасця і гора.Напачатку дудка, ліра паэта, настройваецца на вясёлы лад: .Ну, дык г...