Кароткі змест Жыціе Ефрасінні Полацкай ("Жыццё Ефрасінні Полацкай")
«Жыція Ефрасінні Полацкай» («Аповесці жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасінні, ігуменні манастыра Святога Спаса і Найсвяцейшай Ягонай Маці, што ў горадзе Полацку»):Пачынаецца «Жы...
Кароткі змест Тарас на Парнасе
Палясоўшчык Тарас за сваю верную службу быў у ласцы ў пана. З ранку да вечара ён прападаў у лесе.Аднойчы, палюючы на цецерукоў сутыкнуўся з мядзведзем. Стрэльба яго не спрацавала, давялося Тарасу рата...
Кароткі змест Энеіда навыварат
Эней пасля падзення Троі вымушаны пакінуць горад. Зрабіўшы човен, ён «траянцамі яго набіў» і паплыў па мору. Багіня Юнона вырашыла загубіць Энея. Неўзлюбіла яна яго за тое, што Эней — сын багіні харас...
Кароткі змест Ліст да Абуховіча
Ад імя сябра невядомы аўтар звяртаецца ў пісьме да Абуховіча, рэальнай гістарычнай асобы.Піліп Абуковіч атрымаў ад польскага караля ў 1654 г. пасаду смаленскага ваяводы. А праз некалькі месяцаў, у час...
Кароткі змест Прамова Мялешкі
Герой твора звяртае ўвагу «літасцівага караля і не менш ласкавых паноў» на парадкі ў дзяржаве. Раней палітыкі не зналі, гаварылі, што думалі («у рот правдою, як солею в очи кидали»). Але з нейкага час...
Кароткі змест Беларускія летапісы
Кароткі змест «Летапісца вялікіх князёў літоўскіх»:Згадваюцца падзеі палітычнай гісторыі Літвы, Беларусі і Украіны XIV — пачатку XV ст. У цэнтры ўвагі аўтара напачатку — барацьба паміж князямі Ягайлам...
Кароткі змест Слова пра паход Ігаравы
У зачыне невядомы аўтар канца XII ст. заклікае пачаць «мужны спеў... па былях дня нашага, а не па надуме Баяна» . Старажытны апавядальнік Баян называецца «салаўём старога часу», адзначаецца асаблівасц...
Кароткі змест Жыціе Ефрасінні Полацкай ("Жыццё Ефрасінні Полацкай")
«Жыція Ефрасінні Полацкай» («Аповесці жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасінні, ігуменні манастыра Святога Спаса і Найсвяцейшай Ягонай Маці, што ў горадзе Полацку»):Пачынаецца «Жы...
Кароткі змест Тарас на Парнасе
Палясоўшчык Тарас за сваю верную службу быў у ласцы ў пана. З ранку да вечара ён прападаў у лесе.Аднойчы, палюючы на цецерукоў сутыкнуўся з мядзведзем. Стрэльба яго не спрацавала, давялося Тарасу рата...
Кароткі змест Энеіда навыварат
Эней пасля падзення Троі вымушаны пакінуць горад. Зрабіўшы човен, ён «траянцамі яго набіў» і паплыў па мору. Багіня Юнона вырашыла загубіць Энея. Неўзлюбіла яна яго за тое, што Эней — сын багіні харас...
Кароткі змест Ліст да Абуховіча
Ад імя сябра невядомы аўтар звяртаецца ў пісьме да Абуховіча, рэальнай гістарычнай асобы.Піліп Абуковіч атрымаў ад польскага караля ў 1654 г. пасаду смаленскага ваяводы. А праз некалькі месяцаў, у час...
Кароткі змест Прамова Мялешкі
Герой твора звяртае ўвагу «літасцівага караля і не менш ласкавых паноў» на парадкі ў дзяржаве. Раней палітыкі не зналі, гаварылі, што думалі («у рот правдою, як солею в очи кидали»). Але з нейкага час...
Кароткі змест Беларускія летапісы
Кароткі змест «Летапісца вялікіх князёў літоўскіх»:Згадваюцца падзеі палітычнай гісторыі Літвы, Беларусі і Украіны XIV — пачатку XV ст. У цэнтры ўвагі аўтара напачатку — барацьба паміж князямі Ягайлам...
Кароткі змест Слова пра паход Ігаравы
У зачыне невядомы аўтар канца XII ст. заклікае пачаць «мужны спеў... па былях дня нашага, а не па надуме Баяна» . Старажытны апавядальнік Баян называецца «салаўём старога часу», адзначаецца асаблівасц...