Кароткі змест Аблава
Раздзел першыЧалавек на імшарыне«Чалавек... адчуваў сябе неспакойна, нават трывожна; хада яго была такая насцярожаная, што, здавалася, варта недзе каркнуць вароне, як ён здрыганецца і абамрэ на месцы....
Кароткі змест Знак бяды
Аповесць пачынаецца з апісання месца, дзе стаяў хутар. Мала што тут нагадвае былую сядзібу. I на ўсім ляжыць знак няшчасця, знак даўняй бяды.Сцепаніда, пасвячы карову Бабоўку, убачыла каля разбуранага...
Кароткі змест Страта
— Матузка, а Матузка! Аглух ты, цi што? Над шэрай кучай зямлi пад плотам перасталi ўзлятаць угору дробныя камякi i паказалася аблезлая пiлотка i кiрпаты, апечаны сонцам твар. — Лейтэнант клiча, не чуе...