Кароткі змест Дзесяцігадовая аповесць пра ваенныя справы... Крыштофа
Асаблівасці творчасціА. Рымша лічыцца заснавальнікам панегірычнай паэзіі, піянерам сілабікі ў старажытнай беларускай літаратуры.Вершы «На... гербы... Льва Сапегі» і «На гербы яснавельможнага пана, пан...