Кароткі змест Лірыка
ДЗЯКУЙ ТАБЕ, БРАЦЕ, БУРАЧОК МАЦЕЮ...Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею, За тое, што ў сэрцы збудзіў ты надзею, Што між братоў нашых знаходзяцца людзі З кахаючым сэрцам і баляшчай грудзяй. Дзякуй табе, ...
Кароткі змест Пінская шляхта
АсобыКручкоў — станавы прыстаў.Пісулькін — яго пісарчук.Ціхон Пратасавіцкі.Куліна — яго жонка.Марыся — іх дачка.Іван Цюхай-Ліпскі. }пінская ваколічная шляхтаГрышка — яго сын.Цімох Альпенскі.Базыль Ста...
Кароткі змест Гапон
Песня 1У карчме весяліцца вясковы люд, п'юць гарэлку, танцуюць, спяваюць. З'яўляюцца войт з аканомам, вяселле спынілася, усіх апанаваў страх. Не спалохаўся толькі Гапон. Ён закрычаў, каб маладыя ўцяка...
Кароткі змест Вечарніцы
ВЕЧАРНІЦА 1Дурны Зміцер, хоць хітрыПесня 1У хаце дзеда Ананія бываюць самыя цікавыя вечарніцы (вячоркі). Да яго любяць прыходзіць маладыя і сталыя людзі, паслухаць «казкі» старога.Дзед успамінае Мінск...
Кароткі змест Ідылія
АсобыКароль Лятальскі.Ян Дабровіч, яго сваяк, ранейшы апякун.Юлія, яго дачка.Банавантура Выкрутач, камісар маёнтка Лятальскага.Уршуля, яго жонка.Шчырэцкі, падданы, звольнены ад паншчыны.Ян Губач, слуг...